Forex Makaleleri Forex’te Finansal Tablo Analizleri

Tarih: 10 Haziran 2013

0

Forex’te Finansal Tablo Analizleri

Forex piyasasında başarılı olabilmenin temel kurallarından biri de finansal tablo analizi yapabilmektir. Günümüz global iktisadi ortamında faaliyette bulunan işletmeler, gerek işletme içinde gerekse işletme dışında her gün birbirinden önemli kararlar almaktadır. Mali tablolar, muhasebenin temel görevlerinden biri olmakla birlikte işletme tarafından hazırlanmaktadır. Mali tabloların hazırlanmasında ve finansal analizlerin amacı, işletmenin likidite durumu, karlılık durumu, sermaye yapısı, aktiflerin kullanım durumu, işletme hakkında önemli trendlerin belirlenmesidir. Yatırımcıların forex piyasası nasıl işler, tablo analizleri nasıl yapılır gibi sorulara cevap verebilmeleri gerekmektedir.

Forex’te finansal tablo analizleri yapmadan önce finansal tabloların özelliklerine bir bakalım:

  • Mali tablolar geçici niteliktedir.
  • Belli bir döneme ait gelir ve giderlerin karşılaştırılmasına odaklanmıştır.
  • Mali tablolarda yer alan rakamlar salt ve mutlak doğru ve kesin değildir.
  • Mali tablolar farklı tarihlerde farklı para değerleriyle olan işlemleri yansıtırlar.
  • Mali tablolar bir firmanın mali durumuna etki yapan tüm etmenleri göstermezler.

Finansal tabloların amaçları üç noktada toplanmaktadır. Bunlar;

  • Yatırımcılar, kredi verenler ve diğer ilgililer için karar almada yararlı bilgiler sağlamak,
  • Gelecekteki nakit akımlarını değerlendirmede yararlı bilgiler sağlamak,
  • Varlıklar, kaynaklar ve bunlardaki değişiklikler ile işletme faaliyet sonuçları hakkında bilgi sağlamak.
  • Yukarıda belirtilen amaçlardan da anladığımız üzere finansal tabloların amacı tüm tablo kullanıcılarına işletmenin varlık, kaynak durumu, nakit akışı gibi konularda bilgi sunmaktır.

Finansal tablolardan Forex’te almamız gereken ekonomik kararların alınmasında yardımcı olacak bilgiler bulunmaktadır. Örneğin, işletmenin kazanma gücünü öngörme karşılaştırmak ve değerlendirmek için gerekli bilgiler, işletmenin hedeflerine ulaşmada ve kaynakların etkin kullanılmasında yöneticilerin başarısını ölçmek için gerekli bilgiler yer almaktadır. Aynı zamanda, makro ekonomik kararlara yardımcı olacak istatistiksel bilgiler de finansal tablolarda yer almaktadır.

Forex piyasasında işlem yapmadan önce forex teknikleri öğrenmek yatırımcının para kazanma sürecini kısaltacaktır. Yani daha çabuk para kazanmaya başlayacaktır.Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa Dön ↑