Forex Terimleri

Forex piyasasında kazanç elde edebilmek için her şeyden önce bilgi ve tecrübeye sahip olunmalıdır. Bu bilgi edinmeye Forex Terimleri ile başlanmalıdır. Bu yüzden forex terimleri; forexte başarılı olmanın ilk yoludur diyebiliriz. Bu terimlerin öğrenilmesi, konulara hakim olmanıza yardımcı olacaktır. Bu sayfada genel olarak kullanılan forex terimlerini forex meraklılarına sunmayı amaçladık.

[faq][faq_answer question=”Açık Emir”] Bir piyasanın belirlenmiş fiyatına doğru ilerlerken gerçekleştirilecek emirdir. Normalde “bir emir diğer emri iptal eder” şeklinde kullanılır. [/faq_answer][/faq]

[faq][faq_answer question=”Açık Satış İşlemleri”] Genellikle Menkul kıymetler borsası için kullanılır. Fiziksel ödeme ile likide edilmemiş ya da eşit boyutta ve ters yönlü bir başka işlem ile kapatılmamış işlem. [/faq_answer][/faq]

[faq][faq_answer question=”Açık Piyasa İşlemleri”] Merkez bankaları aracılığıyla para arzının arttırılması veya azaltılması amacı ile hazine kağıtlarının alınıp satılması. [/faq_answer][/faq]

[faq][faq_answer question=”Alış Fiyatı (BID)”] Piyasa katılımcılarının alış işlemleri yapmaya istekli oldukları fiyat. [/faq_answer][/faq]

[faq][faq_answer question=”Alış/Satış Farkı (bid/ask spread)”] Alış ve satış fiyatları arasındaki fark. Piyasa likiditesinin bir ölçütü. [/faq_answer][/faq]

[faq][faq_answer question=”Ana Para Birimi”] Yatırımcının muhasebe kayıtlarında kullandığı para birimidir. [/faq_answer][/faq]

[faq][faq_answer question=”Alış Sinyali”] Bir yatırımcının aracı almak için doğru zamanın ve uygun koşulların oluştuğuna işaret eden sinyaldir. [/faq_answer][/faq]

[faq][faq_answer question=”APIs”] Uygulama Programlama Arayüzü demektir. Ticareti otomatikleştirmek için forexte kullanılır. [/faq_answer][/faq]

[faq][faq_answer question=”API Ticaret”] Ticaretin Uygulama Programlama Arayüzü aracılığıyla yürütülmesidir. [/faq_answer][/faq]

[faq][faq_answer question=”Arbitraj (Ara Kazanç) “] Birden fazla piyasada işlem gören tek bir para birimi çiftinin fiyat farkından kar elde etmek. Genellikle bir ülkede ucuz olan menkul kıymet veya döviz pahalı olan ülkeye satılır. [/faq_answer][/faq]

[faq][faq_answer question=”Arka Ofis”] Finansal işlemlerin gerçekleştiği idari işler ve raporlama işlerinin yapıldığı yer. [/faq_answer][/faq]

[faq][faq_answer question=”Artan Trend Kanalı”] Artan trend kanalı yukarı yönlü piyasaların dip noktalarını birleştirir ve bir trend çizgisine paralel hareket eder. Artan trend kanalı ve trend çizgisi yukarı yönlü bir trendin alt ve üst sınırlarını oluşturur. [/faq_answer][/faq]

[faq][faq_answer question=”Artan Üçgen”] İki trend çizgisinin birleştirilmesi ile elde edilen iki yönlü fiyat analizi. [/faq_answer][/faq]

[faq][faq_answer question=”Ask (Satış Fiyatı)”] Piyasa katılımcılarının satış işlemi yapmaya istekli oldukları fiyat. [/faq_answer][/faq]

[faq][faq_answer question=”Asya Opsiyonu”] Zaman içindeki dayanak varlığının ortalama fiyatlara göre kendini amorti etmesi demektir. [/faq_answer][/faq]

[faq][faq_answer question=”Aussie”] Avustralya Doları. [/faq_answer][/faq]

[faq][faq_answer question=”Ayarlanabilir Sabit Kur”] Ulusal para birimi içinde bazı ülkeler tarafından benimsenmiş bir döviz kuru politikası, büyük ölçüde sabitlenmiştir. ABD Doları veya Euro gibi büyük para birimine sabitlenmesidir. Fakat zaman içinde yeniden ayarlanabilir. Periyodik ayarlamalar genellikle ihracat piyasasında ülkenin rekabetçi konumunu iyileştirmek için tasarlanmış olabilir. [/faq_answer][/faq]

[faq][faq_answer question=”Ayı”] Fiyatların düşeceğine inanan tüccar. [/faq_answer][/faq]

[faq][faq_answer question=”Ayı Piyasası”] Genel fiyatın belirli bir zaman zarfında fiyatların düşüş eğilimi gösterdiği piyasadır. [/faq_answer][/faq]

[faq][faq_answer question=”Banka Faiz Oranı”] Bir merkez bankasının yurtiçi bankacılık sisteminin borç para vermeleri için hazırlanan oran. [/faq_answer][/faq]

[faq][faq_answer question=”Bankadaki Mevduat (Cash on Deposit)”] Fonların bir ticaret hesabına yatırılması. [/faq_answer][/faq]

[faq][faq_answer question=”Bant”] Ülkede para biriminin dalgalanmasında izin verilen aralıktır. [/faq_answer][/faq]

[faq][faq_answer question=”Bayrak Formasyonu”] Mevcut trendin tersi yönündeki fiyat hareketlerinin oluşturduğu ve trend hareketinin devam edeceği sinyalini veren formasyondur. [/faq_answer][/faq]

[faq][faq_answer question=”Boğa Piyasası”] Gelecek hakkındaki iyimserliği belirtir. ‘Boğa’lar, piyasanın yükseleceği beklentisi içindedirler. Bu düşünceye sahip kişiler piyasa yükselmeden ellerinde para yoksa bile borçlanıp hisse senedi alır. Daha sonrada yüksek fiyattan satışa sunar. [/faq_answer][/faq]

[faq][faq_answer question=”Bretton Woods”] 1944 yılından 1970’lerin başına kadar bozulmadan kalabilmiş savaş sonrası döviz sistemlerinin kurulmasına yol açan anlaşmadır. IMF’nin kurulması kararı alınmıştır. Para birimlerinin dönüştürülebilirliği altına göre yapılmaktadır. 1 ons altın = 35$ kabul edilmiştir. Bütün ülkelerin para birimleri dolara göre hesaplanmıştır. [/faq_answer][/faq]

[faq][faq_answer question=”Broker”] Alım ve satım işlemlerine belli bir komisyon karşılığı aracılık eden, işlemleri kendi adına ancak taraf olduğu kişi veya kurumlar hesabına yapan işlemcilere verilen isimdir. [/faq_answer][/faq]

[faq][faq_answer question=”Cari Açık”] Bir ülkenin ürettiğinden fazla harcaması anlamına gelir. Bir ülkenin ihraç ettiği mal ve hizmetlerden elde ettiği gelirin, ülkenin yurtdışından ithal ettiği mal ve hizmetlere yaptığı ödemelerden az olmasıdır. [/faq_answer][/faq]

[faq][faq_answer question=”Çapraz Kur”] İki yabancı para ve bu iki paranın her birinin bir üçüncü yabancı para ile arasındaki parite olarak tanımlanan döviz değişim kurudur. Üçüncü yabancı para genelde ABD Doları’dır. [/faq_answer][/faq]

[faq][faq_answer question=”Çekirdek Enflasyon”] Fiyat endekslerinde ağırlığı çok, mevsimlik hareketlerden etkilenmesi az olan belirli kategorilerin oluşturduğu alt endekse denilmektedir. Ülkelerin mali politikalarını belirlerken kullandıkları, genel fiyat seviyesindeki değişimleri belirlemek amacıyla hesaplanan makro ekonomi göstergesidir. [/faq_answer][/faq]

[faq][faq_answer question=”Çift Tepe Formasyonu”] Teknik analizde çift tepe bir dönüş formasyonudur. Tamamlandığı takdirde yükseliş trendinin sona erdiğine işaret eden formasyon yatırımcıya bir fiyat hedefi de verir. Çift tepe formasyonun tanımlanabilmesi için, fiyatların ikinci tepeden formasyon başlangıç noktasına ulaşıp bu seviyeyi aşağı kırması gerekir. [/faq_answer][/faq]

[faq][faq_answer question=”Çubuk Grafiği”] Döviz çiftlerinin fiyat hareketlerini incelemek için popüler olan biçimdir. Fiyatların açılışını, kapanışını, en yüksek ve en düşük seviyelerini gösterir. [/faq_answer][/faq]

[faq][faq_answer question=”Dalgalı Kur Sistemi”] Ulusal paranın değerinin, serbest piyasada döviz arz ve talebine göre belirlendiği sistemdir. Kur sistemlerinin en esnek olanıdır. Kurların hiçbir müdahale olmadan tamamen piyasada arz ve talebe göre belirlendiği sistem serbest dalgalı kur sistemidir. [/faq_answer][/faq]

[faq][faq_answer question=”Dealer”] Alım satım işlemlerinde namı ve hesabı adına hareket eden kişi ve kurumlara verilen isimdir. [/faq_answer][/faq]

[faq][faq_answer question=”Deflasyon”] Enflasyonun tam tersi olarak, yıllık fiyat artışının yani enflasyonun negatif değerde olmasıdır. Deflasyonda aylık fiyat düşüşleri göz önüne alınmaz, fiyat düzeyleri yıllık olarak incelenir. [/faq_answer][/faq]

[faq][faq_answer question=”Devalüasyon”] Sabit kur sistemlerinde ödemeler dengesi açık veren ülkenin ulusal parasının dış satın alma gücünün, hükümetçe alınan bir kararla düşürülmesidir. Başka bir deyişle, bir devletin resmi para biriminin diğer ülke dövizleri karşısında değer kaybetmesidir. Bu yolla ithal mallar pahalılaşırken yerli malların fiyatları düşer. [/faq_answer][/faq]

[faq][faq_answer question=”Döviz Kuru”] Bir ülkenin parasının diğer bir ülke parası cinsinden fiyatına denir. Bu kavram iki taraflı bir ilişkiyi içermektedir. Bu yüzden iki taraflı döviz kuru olarak da adlandırılır. [/faq_answer][/faq]

[faq][faq_answer question=”Dünya Bankası”] İkinci Dünya Savaşı’nın ardından 1945 yılında Uluslar arası Yeniden Yapılandırma ve Kalkınma Bankası adıyla kurulmuştur. 1947 yılında Birleşmiş Milletler’in özerk uzman kuruluşlarından biri olma özelliği kazanmıştır. Zaman içerisinde bir grup haline gelerek Dünya Bankası Grubu adını alarak kuruluşun bünyesinde 5 ana kurum yer almıştır. [/faq_answer][/faq]

[faq][faq_answer question=”Düzeltme”] Resmi kurumlar tarafından, ödemeler dengesini veya resmi döviz kurunu düzeltmek amacıyla politikaların değiştirilmesidir. [/faq_answer][/faq]

[faq][faq_answer question=”Döviz Çifti”] Birbirinin cinsinden değerleri ölçülen iki para birimidir. USD/TL, EUR/USD gibi. [/faq_answer][/faq]

[faq][faq_answer question=”Doji”] Açılış ve kapanış fiyatlarının aynı olduğu mum formudur. Candle Sticker da denilmektedir. [/faq_answer][/faq]

[faq][faq_answer question=”Elekronik Fon Transferi”] Kısa adıyla EFT Türkiye’de ilk olarak 01 Nisan 1992 tarihinde TCMB bünyesinde sistemin devreye girmesi ile başlatılmış olup, iki farklı banka arasındaki TL cinsinden ödemelerin gerçekleştirilmesi işi olarak tanımlanır. Fonların elektronik ortamda hesaplar arası aktarımının yapıldığı sistemdir. [/faq_answer][/faq]

[faq][faq_answer question=”Enflasyon”] Fiyatlar genel düzeyinin sürekli ve hissedilir artışını ifade eden bir durumdur. Nominal milli gelirin, bu gelirle satın alınan mal miktarına nazaran artmasıdır. [/faq_answer][/faq]

[faq][faq_answer question=”EURO”] Avrupa Birliği ortak para birimidir. [/faq_answer][/faq]

[faq][faq_answer question=”Ekonomik İndikatör”] Son fiyatın ve hacmin önceki fiyatlar ve hacimler ile karşılaştırma yaparak oluşturulan grafik ve göstergedir. [/faq_answer][/faq]

[faq][faq_answer question=”Faiz”] İki anlamda kullanılır. Birinci anlam faiz, bir borç anlaşmasının satışı sonucu elde edilen getiri oranıdır. İkinci anlamı ise; üretim amaçlı girdi olarak kullanılan sermayenin getiri oranıdır. [/faq_answer][/faq]

[faq][faq_answer question=”Federal Fon Oranları”] ABD’de finansal kurumların gecelik bazda borçlanmalarını gerçekleştirdikleri piyasa faiz oranıdır. Para politikası uygulamasında temel gösterge niteliğinde olduğundan ABD Merkez Bankası’nın yakın gözetimi altındadır. [/faq_answer][/faq]

[faq][faq_answer question=”Future”] İleri tarihli işlemler anlamındadır. Belli bir kıymetin önceden belirlenmiş bir fiyattan yine önceden belirlenmiş bir tarihe teslim edilmesini öngörür. [/faq_answer][/faq]

[faq][faq_answer question=”Future Sözleşmesi”] Belli bir döviz ya da farklı yatırım aracının, ileri bir tarihe alınıp satılması üzerine yapılan anlaşmadır. [/faq_answer][/faq]

[faq][faq_answer question=”FED”] ABD Merkez Bankası. [/faq_answer][/faq]

[faq][faq_answer question=”Fibonacci Geri Çekilmesi”] Teknik analizde kullanılan 1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,114,… sayıları ile hesaplanan destek direnç belirleme yöntemidir. Hareketin ne kadarının geri çekileceği, hangi seviyelerden geri döneceği bu yöntemle bulunur. [/faq_answer][/faq]

[faq][faq_answer question=”Grafik Formasyonları”] Finans piyasalarında trendler şeklinde oluşan fiyat hareketleri, grafiklerde karakteristik şekiller meydana getirirler ve bu şekillerin oluşturduğu formasyonlar, trend bitişi dünüşü veya devamlılığı hakkında bilgi verir. [/faq_answer][/faq]

[faq][faq_answer question=”G7″] ABD, Almanya, Japonya, İngiltere, Kanada ve İtalya’nın oluşturduğu sanayi ülkeleri topluluğudur. [/faq_answer][/faq]

[faq][faq_answer question=”G10″] G7 ülkelerine ek olarak Belçika, Hollanda ve İsveç’in oluşturduğu topluluk. [/faq_answer][/faq]

[faq][faq_answer question=”Gayri Safi Yurt İçi Hasıla”] Bir ülkenin Gayri Safi Yurt İçi Hasılası, ekonomik büyüklüğün birkaç ölçütünden biridir. Ülke sınırları içerisinde belli bir zaman içinde, üretilen tüm nihai mal ve hizmetlerin para birimi cinsinden değeridir. [/faq_answer][/faq]

[faq][faq_answer question=”Gayri Safi Milli Hasıla”] Bir ülke vatandaşlarının bir yıl içinde ürettikleri toplam mal ve hizmetlerin, belli bir para birimi karşılığındaki değerinin toplamıdır. [/faq_answer][/faq]

[faq][faq_answer question=”Hareketli Ortalama”] Belli bir zaman aralığındaki fiyatların ortalamasının hesaplanması ile elde edilmiş indikatördür. Parite üzerine yerleştirilen indikatör, fiyatların mevcut yönünde ilerleyip ilerlemeyeceği hakkında fikir verir. [/faq_answer][/faq]

[faq][faq_answer question=”Hedge İşlemleri”] İleriki tarihlerde oluşabilecek değer kayıplarına karşı korunma işlemleridir. [/faq_answer][/faq]

[faq][faq_answer question=”IMF”] Uluslararası para fonu. Küresel finansal düzeni takip etmek, borsa, döviz kurları, ödeme planları gibi konularda denetim ve organizasyon yapmak, aynı zamanda teknik ve finansal destek sağlamak gibi görevleri bulunan uluslararası bir organizasyondur. [/faq_answer][/faq]

[faq][faq_answer question=”İngiliz Poundu”] Birleşik Krallığın resmi para birimi olmamasına rağmen bu terim İngiliz Poundu yaygın olarak daha az resmi ortamlarda kullanılır. [/faq_answer][/faq]

[faq][faq_answer question=”Kaldıraç Sistemi”] Forexin en cazip yöntemlerindendir. Kaldıraç yöntemi yatırımcılara yatırdıkları teminatın belirli bir katına kadar işlem yapma olanağı verilmesidir. Kaldıraç oranı olarak adlandırılan bu oranlar, 1’e 50, 1’e 100, 1’e 200 ve hatta 1’e 400 oranlarına kadar ulaşabilmektedir. [/faq_answer][/faq]

[faq][faq_answer question=”Kambiyo”] Para ya da para yerine geçen belgelerin değiştirilmesi işlemidir. Para alım ve satımı ile ilgili işlemleri kapsar. Kambiyo senedi ise, kıymetli evrakın tüm özelliklerini taşıyan ve uygulamada en yaygın olarak kullanılan kıymetli evrak çeşididir. [/faq_answer][/faq]

[faq][faq_answer question=”Konvertibilite”] Bir ülke parasının, döviz piyasalarında başka bir ülke parası ile serbestçe değiştirilebilmesi ve uluslar arası ticari işlemlerde değişim aracı olarak kullanılabilmesidir. [/faq_answer][/faq]

[faq][faq_answer question=”Kur Riski”] Gelecekte döviz kurunun değerinde yaşanabilecek dalgalanmalar sonucunda varlıklar ve yükümlülüklerde meydana gelebilecek değişikliklerden zarar edilmesi ihtimalini ifade eder. [/faq_answer][/faq]

[faq][faq_answer question=”Likidite”] Genel anlamda pazar içerisinde ekonomik cinsten bir malın çabucak bir diğerine karşı değiş tokuş edilmesi anlamına gelir. Statik ve dinamik likidite olarak iki çeşidi bulunmaktadır. [/faq_answer][/faq]

[faq][faq_answer question=”Looney”] Kanada Doları [/faq_answer][/faq]

[faq][faq_answer question=”Merkez Bankası”] Merkez bankaları genellikle kar amacı gütmeyen, ekonominin gelişmesi bakımından para piyasası ve bankalara çeşitli şekillerde etki yapan bankalardır. Para otoritesini temsil eden ve parasal yapıyı düzenleyen merkez bankaları 20. Yüzyıla gelene kadar, genel olarak ihraç bankaları ya da ulusal bankalar olarak bilinirdi. [/faq_answer][/faq]

[faq][faq_answer question=”Mum Grafiği”] Çubuk grafiğin bir benzeridir. Grafik çiziminde kapanış fiyatı açılış fiyatından büyükse gövdenin içi boş bırakılır. Yani içi boş gövde talebin fazla olduğunu ifade etmektedir. Kapanış fiyatı açılış fiyatından küçükse gövdenin içi dolu olarak çizilir. Bu da arzın arttığını gösterir. [/faq_answer][/faq]

[faq][faq_answer question=”Marjin (Teminat)”] Bir pozisyonu açmanız için gerekli olan para miktarına denir. Yatırımcı pozisyon açarken sahip olduğu sermayesinin bir bölümünü açtığı pozisyon için marjin olarak ortaya koyar. [/faq_answer][/faq]

[faq][faq_answer question=”Mikro Ekonomi”] Ekonomiyi tüketiciler, firmalar ve endüstriler düzeyinde inceleyen disipline denilmektedir. [/faq_answer][/faq]

[faq][faq_answer question=”Momentum”] Belirli bir süre içindeki fiyat farklarıyla düşüş ya da yükselişteki hızı ölçer. Aşırı alım-satım osilatörü oluşturmak için bu teknik kullanılır. [/faq_answer][/faq]

[faq][faq_answer question=”Net Pozisyon”] Bir paritedeki alış pozisyonları toplamı ile satış pozisyonları arasındaki farka denir. [/faq_answer][/faq]

[faq][faq_answer question=”Volatilite”] Genellikle bir finansal aracın belirli bir zaman aralığında değerindeki değişimin standart sapması anlamındadır. Çoğunlukla finansal aracın belirli zaman periyodundaki riskini ölçmeye yarar. [/faq_answer][/faq]

[faq][faq_answer question=”Osilatör”] Piyasanın aşırı alım ya da aşırı satış bölgesinde olup olmadığını belirleyen göstergedir. Fiyat grafiğinin altına çizilir. [/faq_answer][/faq]

[faq][faq_answer question=”Ödemeler Bilançosu”] Ödemeler dengesi, bir akım kavramıdır. Muhasebe anlamındaki bilanço gibi bir andaki mali durumu göstermez. Bir yıl içindeki ekonomik ve mali işlemlerin doğurduğu net açık veya fazlayı ortaya koyar. [/faq_answer][/faq]

[faq][faq_answer question=”Ödemeler Dengesi”] En geniş anlamıyla ekonomide, merkezi hükümet, bankalar, gerçek kişiler, tüzel kişi ve kuruluşlar gibi yerleşik kişilerin diğer ekonomilerdeki yerleşik kişiler ile belirli bir dönem içinde yapmış oldukları tüm mal ve hizmet ticareti ile bu ekonominin diğer ekonomilerle olan alacak ve yükümlülüklerinin, mülkiyet değişimi anında, çift kayıt prensibi esasına dayalı olarak kaydedildiği istatistiki bir tablodur. [/faq_answer][/faq]

[faq][faq_answer question=”Omuz Baş Omuz”] Yükselen bir eğilimde üç izafi tepeden ibarettir. İlk ve son tepe hemen hemen aynı seviyede olup omuzları oluşturur. Ortada olan tepe daha yüksektir ve başı oluşturur. Başla omuzların arasındaki izafi dipler boyun çizgileridir. Bu formasyonun oluşumu tamamlandığında fiyat ya bir kere yukarı zıplayıp hızla boyun çizgisinin altına düşer ya da boyun çizgisini aniden kırıp doğrudan inişe geçer. [/faq_answer][/faq]

[faq][faq_answer question=”Para Piyasası”] Kısa vadeli, yüksek likiditeye sahip finansal araçların işlem gördüğü piyasalardır. Bankalar arası para piyasası ise: Bankalar arasında kısa vadeli fonların alınıp satıldığı piyasalardır. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası bünyesinde aynı adla işlem gören piyasada bankalar kendilerine tanınan limitler çerçevesinde, önceden belirlenen vadelerde TL alım-satım işlemi gerçekleştirmektedirler. [/faq_answer][/faq]

[faq][faq_answer question=”Para Politikası”] Hükümetin, merkez bankasının ya da para otoritesinin, ekonomiye para arzı yönetimi ya da döviz piyasası işlemlerini kullanmak yoluyla yön vermesidir. Para teorisi, ekonomi için en uygun para politikasının belirlenmesini sağlar. [/faq_answer][/faq]

[faq][faq_answer question=”Parite”] Bir ülkenin parası esas alınarak diğer iki ülke parasının bu esas alınan ülke parası karşısındaki değeridir. (1$=2TL ise $-TL paritesi 2/1 oranından 2 olur) [/faq_answer][/faq]

[faq][faq_answer question=”Piyasa Faiz Oranı”] Para piyasasında para arzı ve para talebinin etkileşimine göre belirlenen ve mevduatlar ile diğer yatırımlar için ödenen faiz oranıdır. [/faq_answer][/faq]

[faq][faq_answer question=”Pip”] Türkçesi Fiyat Faiz Noktası anlamına gelen Price Interest Point kalıbının kısaltması olan pip, forex piyasasında alım satım işlemi yapılan döviz, emtia, hisse senedi veya endeks paritelerinde azalma veya artış şeklinde meydana gelen en ufak değişiklik birimidir. Pip, yapılan işlemin başlangıç değeri ile son değeri arasındaki fark olduğu için kar veya zarar miktarının hesaplanmasını sağlar. [/faq_answer][/faq]

[faq][faq_answer question=”Risk Sermayesi”] Kendilerine finansman arayanların, şirketlerin veya girişimcilerin kendilerine yatırım yapabilecek finansörler veya sermayedarlar ile buluşması olarak tanımlanır. Dar anlamda, yalnızca şirketlerin kuruluş aşamalarındaki yatırımları kapsar. Geniş anlamda ise, şirketlere herhangi bir aşamada yapılan yatırımları ifade eder. [/faq_answer][/faq]

[faq][faq_answer question=”Risk Yönetimi”] Yapılan işlemlerin zarara gitmesi ve yönetilen sermayenin kaybedilmesi ihtimali güçlendiğinde yatırımcının riski belli kurallar çerçevesinde yönetebilme kabiliyetine denilmektedir. [/faq_answer][/faq]

[faq][faq_answer question=”Risk/Getiri Oranı”] Bir işlemin potansiyel getirisinin potansiyel zarar riskine bölünmesi ile elde edilen orandır. [/faq_answer][/faq]

[faq][faq_answer question=”RSI”] Relative Strength Index yani göreceli güç endeksi, piyasalarda yaygın olarak kullanılan bir indikatördür. Welles Wilder tarafından geliştirilmiştir. Hisse senedinin veya endeksinin kendi iç gücünü ölçer. [/faq_answer][/faq]

[faq][faq_answer question=”Rezerv Para”] Merkez bankaları ile uluslararası finans kuruluşlarının portföylerinde bulunan döviz ve altın cinsinden varlıkları ifade eder. [/faq_answer][/faq]

[faq][faq_answer question=”Satış Fiyatı”] İşlemcilerin bir para biriminden satış yapabilecekleri fiyattır. [/faq_answer][/faq]

[faq][faq_answer question=”Satış Oranı”] Bir finansal aracın satışı için temel alınan orandır. [/faq_answer][/faq]

[faq][faq_answer question=”Strateji Testleri”] Geçmiş verilerin güncel verilere uygulanması ile bir işlem stratejisinin performansını ölçmekte kullanılan yöntemdir. [/faq_answer][/faq]

[faq][faq_answer question=”Sermaye Dağıtımı”] Sermayeyi farklı yatırım araçları arasında riski azaltmak amacıyla dağıtma işlemidir. [/faq_answer][/faq]

[faq][faq_answer question=”Sermaye Piyasası”] Bir yıldan uzun vadeli yatırım araçlarının ihraç edildiği ve işlem gördüğü piyasalardır. Hisse senedi gibi ortaklık sağlayan ya da tahvil, finansman bonosu gibi alacaklılık sağlayan yatırım araçları vasıtasıyla, tasarrufçulardan girişimcilere kaynak aktarılan piyasalardır. Yatırımcılar, yatırımlarını belir bir getiri beklentisi ile yatırım araçlarında değerlendirirler. [/faq_answer][/faq]

[faq][faq_answer question=”Spot Piyasa”] Ticari bir ürünün toptancısından veresiye alındıktan sonra değerinden daha aşağı bir fiyatla pazarda peşin olarak satılması. Genellikler kur farkı olabileceği endişesiyle döviz alım-satımlarından kullanılır. Bu işleme de spot işlem denilir. Bu işlem yapıldığı anda kur üzerinden, döviz alım veya satımı 2 gün içinde gerçekleşir. [/faq_answer][/faq]

[faq][faq_answer question=”Spread”] Bankaların döviz alım-satım işlemlerinde alış fiyatıyla satış fiyatı arasındaki farktır. [/faq_answer][/faq]

[faq][faq_answer question=”Stokastik Osilatör”] Bir hisse senedinin, seçilen bir dönem için kapanış fiyatlarını günlük en yüksek ve en düşük seviyelerine göre ölçen fiyatların dönüm noktalarını belirten bir göstergedir. George C. Lane tarafından geliştirilmiştir. Bu göstergeye; belirlenen zaman içindeki fiyatların “en düşük veya en yüksek seviyeleri” arasındaki yerinin saptanması yöntemi de denilmektedir. [/faq_answer][/faq]

[faq][faq_answer question=”Stocky”] İsveç Kronu. [/faq_answer][/faq]

[faq][faq_answer question=”Stoploss Emri”] Zarar durdurma emridir. Açılacak ya da açılmış olan bir pozisyonun zararını en aza indirmek için verilir. Bir uzun pozisyon (alış pozisyonu) için durdurma emri o andaki fiyat seviyesinin altına koyulur. Eğer oyuncu kısa pozisyondaysa (satış pozisyonu), durdurma emri o andaki fiyatın üzerine koyulur. [/faq_answer][/faq]

[faq][faq_answer question=”Sabit Kur Sistemi”] Ulusal bir paranın yabancı bir para veya paralardan oluşan bir sepet değerine sabitlendiği ve bu değerin sürmesinin para otoritesi tarafından bazen açık bazen de kapalı olarak garanti edildiği sistemlerdir. Ulusal paranın değeri önceden belirlendiğinden o andaki arz talep koşullarını yansıtmaz. [/faq_answer][/faq]

[faq][faq_answer question=”Teknik Analiz”] Geçmişte olmuş fiyat hareketlerinin gelecekte de oluşabileceği varsayımı üzerine çalışan bir analiz yöntemidir. [/faq_answer][/faq]

[faq][faq_answer question=”Temel Analiz”] Mikro ve makro ekonomik teorilerin, gelecek trendlerini tahmin edebilmek için piyasalara uygulanması temel analizler ile gerçekleşir. Faiz oranlarından, işsizlik oranlarından ve enflasyondan etkilenir. [/faq_answer][/faq]

[faq][faq_answer question=”Tezgah Üstü Piyasalar”] Organize olmayan, belli bir yapı altında toplanmayan piyasalardır. İşlemler taraflar arasından karşılıklı anlaşma yoluyla gerçekleştirilir. [/faq_answer][/faq]

[faq][faq_answer question=”Toplam Risk”] Bir bankanın tek bir müşteriden forex sözleşmesine maruz kalması. [/faq_answer][/faq]

[faq][faq_answer question=”Toplam Talep”] Bir ülkede, belirli bir dönemde mal ve hizmetlere olan talebin toplamıdır. Bu talebi kişilerin tüketim mal ve hizmetlerine, firmaların yatırım malları ve diğer mallara, yabancı tüketici ve firmaların yatırım ve tüketim malları olan talepleri belirler. [/faq_answer][/faq]

[faq][faq_answer question=”Trend”] Belli bir zaman dilimi aralığında belli bir seyri oluşturan değerlerde ortaya çıkan sürekli artma ya da azalmaları ifade eder. [/faq_answer][/faq]

[faq][faq_answer question=”Trend Çizgileri”] Trend çizgileri fiyatların yönünü belirginleştiren ve analistler tarafından belirli kurallara göre çizilen çizgilerdir. Bir çizgiyi oluşturabilmek için doğru en az iki noktadan geçmelidir. 3 farklı trend çizgisi vardır. Artan trend çizgisi boğa piyasası olarak geçer. Azalan trend çizgisi ayı piyasası olarak ve yatay trend çizgisi de balık piyasası olarak geçer. [/faq_answer][/faq]

[faq][faq_answer question=”Ters Omuz Baş Omuz”] Düşüş trendinin sonlarında görülür. Tepede oluşan omuz-baş-omuz formasyonunun ters çevrilmiş hali gibidir. [/faq_answer][/faq]

[faq][faq_answer question=”Temel Analiz”] Hisse senetlerinin belli piyasa şartlarına göre gerçeğe en yakın fiyatlarını bulmaya yönelik bir yöntemdir. [/faq_answer][/faq]

[faq][faq_answer question=”Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)”] Tipik bir tüketicinin satın aldığı belirli bir ürün ve hizmet grubunun fiyatlarındaki ortalama değişimleri gösteren bir ölçüttür. Yıllık enflasyon değerindeki değişimi ölçmek için kullanılır. [/faq_answer][/faq]

[faq][faq_answer question=”Türev Piyasalar”] Standartlaştırılmış türev işlem sözleşmelerinin vadeli alınıp satıldığı, gerçekleştirilen takasların bir kurum tarafından garanti edildiği, borsa bünyesinde işleyen piyasalardır. Türev piyasa işlemleri olan futures, forward, opsiyon ve swap piyasa oyuncuları tarafından riskten korunmak ya da kar elde etmek amacıyla kullanılabilmektedir. [/faq_answer][/faq]

[faq][faq_answer question=”Üretici Fiyat Endeksi”] Aylık ya da yıllık enflasyon rakamının belirlenmesinde kullanılır. 2005 yılından itibaren TÜİK, üretici enflasyonunu belirlemek için ÜFE’yi kullanmaya başlamıştır. Belirli bir referans döneminde ülke ekonomisinde üretimi yapılan ve yurtiçine satışa konu olan ürünlerin, üretici fiyatlarını zaman içinde karşılaştırarak fiyat değişikliklerini ölçen fiyat endeksidir. [/faq_answer][/faq]

[faq][faq_answer question=”Üssel Hareketli Ortalama”] Güncel bilgilerin daha çok hesaba katmaya yönelik olarak, güncel fiyatlara daha çok ağırlık veren bir hareketli ortalamadır. [/faq_answer][/faq]

[faq][faq_answer question=”Üçgen Formasyonu”] Forex grafiklerinde iki eğilim çizgisinin birbirlerine ters yönde hareket ederek ufukta birleşmesi üçgen formasyonu şeklini oluşturur. Fiyat dalgalanmasının genişliğinin gittikçe azalarak üçgen şeklini oluşturması kısa vadeli yatırımcı için dikkatle izlenmesi gereken bir şekildir. [/faq_answer][/faq]

[faq][faq_answer question=”Vadeli İşlemler”] Önceden belirlenen miktar ve nitelikteki malı, kıymetli madeni, finansal göstergeyi, dövizi veya sermaye piyasası aracını belirli bir vadede alma ya da satma yükümlülüğü veren işlemlerdir. [/faq_answer][/faq]

[faq][faq_answer question=”Vadeli İşlemler Sözleşmesi”] Sözleşmenin taraflarına bugünden, belirlenen ileri bir tarihte üzerinde anlaşılan fiyattan, standartlaştırılmış miktar ve kalitedeki bir malı veya kıymeti satın alma veya satma yükümlülüğü getiren sözleşmedir. [/faq_answer][/faq]

 

Forex Para Birimleri

Forexte 7 major para birimi vardır. Bunlar:

USD: Amerikan Doları
EUR: Euro
JPY: Japon Yeni
GBP: İngiliz Sterlini
CHF: İsviçre Frankı
CAD: Kanada Doları
AUD: Avustralya Doları
TRY: Yeni Türk Lirası


Başa Dön ↑