Forex Analizleri

FOREX ANALİZLERİ

Forex piyasasında doğru tahminler, düzenli piyasa takibi ve geçmiş verilerinin takibi ile doğru aracı kurum desteği kazancınızı arttırmanızı sağlayacaktır. Bilgi ve tecrübe edinmek yüksek kar elde edilebilmesi için ilk kazanılması gereken niteliklerdir.

Yatırımcılar, yatırım araçlarına, uzun vade ve kısa vade yatırıma, trend ilerleme yönüne göre karar vermelidir. Bu kararlar verilirken yapılan en büyük hatalar başka birisinin tavsiyesine, stratejisine ve sinyallerine göre hareket etmektir.

Forexte kazanç sağlayabilmenin en temel mantığı, en ucuza alıp, en pahalıya satmaktır. Ancak bu şekilde yüksek kar oranı elde edilebilir.

Forexte 3 çeşit analiz yöntemi vardır. Bu yöntemleri tam anlamıyla kavramak gerekmektedir. Bu yöntemler;

1-      Temel analiz yöntemleri

2-      Teknik analiz yöntemleri

3-      Psikolojik analiz yöntemleri

Temel analiz yöntemlerinde, faiz oranları, işsizlik oranları, enflasyon ve politik olaylar doğru şekilde yorumlanmalıdır.

Teknik analiz yöntemlerinde, geçmiş ve güncel fiyat aktiviteleri, çizgisel ve matematiksel olarak hesap tahminleri yapmayı sağlar. Geçmişteki sonuçların gelecekteki sonuçları etkileyeceği ve belirlediği temeline dayalıdır. Grafik inceleme ile fiyatın gelecekteki yönünü ve hacmi tahmin edilebilir.

Psikolojik analiz, teknik ve temel analizleri destekleyen bir pozisyona sahiptir. Forex piyasasında bütün işlemlerde insan faktörü bulunduğu için traderların psikolojik eğitim alması şarttır.

Piyasa hareketleri ve fiyat hareketleri analiz yapan kişiler için fiyat ve işlem hacmini belirleyen en önemli niteliklerdir.  Doğru tahminler, yorumlar için bu hareketleri düzenli takip etmek gerekir.

 TEMEL ANALİZLER

Mikro ve makro ekonomik teorilerin, gelecek trendlerini tahmin edebilmek için piyasalara uygulanması temel analizler ile gerçekleşir. Temek güçleri döviz kurlarının itici faktörlerindendir. Ülke ve dünya ekonomisi ile sıkı bir etkileşimi vardır.

Temel analizde üç temel makroekonomi faktörü vardır:

1-      Faiz oranları

2-      İşsizlik oranları

3-      Enflasyon-politik olaylar

Bu üç faktörün doğru yorumlanması temel analizler açısından önem arz etmektedir.

Mevcut ekonomik gelişmelere fiyat ile anlam kazandırarak gelecek ile ilgili yorumlama yapılabilir. Parite çiftlerine yatırım yapılacağı zaman ülkelerin paralarının değerini belirleyen etkileri bilmek, temel analizi verimli kullanmak için altın kuraldır.

Bir ülkenin para biriminin hareketleri ve diğer ülkelerin paralarıyla olan etkileşimlerini çözümlemek forex piyasasında fiyat hareketlerini algılamak için önemli bir noktadır.

Ekonomik Takvim

Temel analiz içerisinde en önemli noktalardan biri ekonomik takvimdir. Ekonomik takvim verilerinin değerlendirilmesi, forex piyasasının temel analizlerinin başlangıcını oluşturur.

Ekonomik takvimde, para birimi üzerinde büyük etkisi olan ülkenin durumunu rakamlarla açıklayan raporlar yer almaktadır. Ekonomik veriler önem durumlarına göre fiyatlara etki edecektir. Yüksek öneme sahip veriler ciddi dalgalanmalara neden olabilir. Para birimine olan güveni düşürebilir.

Ekonomik takvimde belli başlı yüksek önem arz eden konular şunlardır:

Ticaret Dengesi:

Ülkelerin ithalat ve ihracatları arasındaki farkı gösterir. Pozitif ticaret dengesi ihracatın ithalattan fazla olduğunu gösterir. Negatif ticaret dengesi ise, ithal edilen malların ihraç edilenlerden fazla olduğunu gösterir.

Ticaret dengesi bir ülkenin ekonomisindeki genel ekonomik aktiviteyi değerlendirmek için kullanılır. İhracat ülkenin sadece rekabet pozisyonunu değil, aynı zamanda yurtdışındaki ekonomik aktivitesinin gücünü de gösterir. Ticaret açığı olan ülkenin para birimi genelde zayıftır.

 Cari Hesap:

Satılan-alınan malların, hizmetlerin, faiz ödemelerinin en geniş anlamda ölçümü olduğundan, cari hesap uluslararası ticaret verilerinin önemli bir parçasıdır. Cari hesaptaki açıklar para birimini güçsüzleştirir.

Tüketici Fiyat Endeksi:

Tüketici Fiyat Endeksi enflasyon ölçüsüdür. Çünkü tüketici harcamaları ekonomik aktivitelerin büyük bölümünü oluşturur. Artan Tüketici Fiyat Endeksi kısa vadede yüksek faiz oranlarını gösterir. Enflasyon uzun vadede problem haline gelirse para birimine güven azalır ve para biriminin gücü zayıflar.

Dayanıklı Ürünler Fiyat Endeksi:

Dayanıklı ürünler sipariş endeksi, üretim sektörü trendleri için ana göstergedir. Artan sipariş güçlü ekonomik aktivitedir.  Para birimini destekler ve kısa vadede yüksek faiz oranlarına yol açar.

Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH):

Toplam ekonomik aktivitelerin en geniş ölçüsüdür. Çeyrekler halinde depolanır ve ekonomik aktivite gücünün birinci dereceden göstergesidir. Bu nedenle çok yakından takip edilir. Gayri Safi Milli Hasıla’nın 3 yayını vardır. Bunlar:

1-      İleri yayın

2-      Başlangıç yayını (1. Revizyon)

3-      Final yayını (2. Revizyon, son revizyon)

Artan GSMH yükselen faiz oranı demektir. Enflasyon baskısı yoksa para birimi için kısa vadeli artış söz konusudur.

Başlayan Konutlar:

Ekonomideki genel hissiyatı yansıtması açısından yakından takip edilir. İnşaat aktivitesi artıyorsa, ekonomik aktivitede bir artış, para birimine güvende bir artış ve kısa vadede faiz oranlarında artış vardır.

İstihdam Verisi (Çalışan Raporu):

Genelde her ayın ilk cuması yayımlanır. Ekonomiye kapsamlı bir bakış sağlar. Çiftçilik dışında ve devlet kurumlarında çalışanlar olarak ücret alan kişi sayısı takip edilir. Yüksek istihdam verisi, güçlü ekonomik veri demektir. Para birimini kısa vadede destekleyici yüksek faiz oranına yol açar.

Aylık değişimler yeni yaratılan ve kaydedilen işleri yansıtır. Önemli bir ekonomik gösterge olduğu için geniş kitleler tarafından takip edilir.

Üretici Fiyat Endeksi:

Aylık toplam satış fiyatlarındaki değişiklikleri ölçer. Üretim sektöründeki değişiklikleri ölçtüğü için enflasyon göstergesidir.

Merkez Bankası

Temel analizde önemli olan diğer bir husus ise merkez bankalarıdır. Ülkelerin merkez bankaları nezdinde yaptıkları faiz oranlarındaki değişikliklerin açıklamaları oldukça büyük önem arz etmektedir.

Bir para birimindeki faiz oranı değişiklikleri, para talebinde ciddi değişiklikler yaratabilir. Bu şekilde ülkenin para değerinin değişmesi de muhtemeldir.

Bir ülkenin finansal sisteminde yer alan 4 temel oyuncu söz konusudur. Bunlar; merkez bankası, finansal araçlar, tasarruf sahipleri ve yatırım yapmak isteyenlerdir. Bu oyuncuların arasında merkez bankası üstlendiği görevler nedeniyle en önemlisidir. Merkez bankasının görevlerinden bir kaçı şunlardır:

–          Enflasyonla mücadele

–          Para basımı

–          Hükümetin borçlanma kaynaklarını düzenlemek

–          Borçları ödemek

–          Bankalara köprü vazifesi yapmak

–          Milli para biriminin değerini korumak

–          Altın ve döviz rezervlerini yönetmek

–          Kur rejimini düzenlemek

Merkez bankası piyasadaki para arzını azaltıp yükselterek ve faiz oranlarını değiştirerek fiyatların hareketini kontrol altında tutmayı amaçlar.

Forex piyasalarını ilgilendiren en temel merkez bankası FED’dir (Federal Reserve System- Amerika Merkez Bankası). FED, 6 haftada bir defa yapılan 2 günlük FOMC yani Federal Açık Piyasa Komitesi toplantılarında faiz oranlarında yapılacak değişiklikler ile ilgili kararlar alır. Temel analizciler USD ve birçok pariteyi etkileyecek bu toplantının sonuçlarını dikkatle takip ederler.

USD dışında diğer önemli para birimi Euro’dur. EUR için ECB yani European Central Bank – Avrupa Merkez Bankası görev yapar. 1 Haziran 1998 yılında Almanya Frankfurt merkezli olarak açılmıştır. Avrupa birliğine üye olan 17 ülkenin ortak para birimini yönetir.

Faiz Oranları

Temel analiz yöntemlerini takip etmek isteyen yatırımcılar ülkelerin faiz oranlarındaki değişimlerini izleyerek yatırım risklerini azaltabilirler. Faiz oranı yükseliyorsa paranın değeri artıyordur. Faiz oranı düşüyorsa paranın değeri düşüyordur. Bunları bilmek yatırımcının kazanç durumu için önem arz etmektedir.

Faiz oranlarını merkez bankaları düzenler. Merkez bankası faiz oranlarını değiştirerek piyasadaki para arzını genişletip daraltabilir.

TEKNİK ANALİZLER

Geçmişteki sonuçların gelecekteki sonuçları etkilediği ve belirlediği düşüncesine dayalıdır. Teknik analizdeki grafik inceleme fiyatın gelecekteki yönünü ve hacmini belirler.

Teknik analizleri yaparken unutulmaması gereken kavramlar vardır. Bunlar:

–          Piyasaların her şeyi değerlendirmeye alması

–          Fiyatların trendlere bağlı hareketleri

–          Piyasalarda tekrarların olması

Piyasaların Her Şeyi Değerlendirmeye Alması:

En önemli kavramdır. Tam olarak anlaşılmadığı takdirde yapılacak varsayımlar anlamsız olacaktır. Hareketlerin oluşumuna etki eden her şeyin incelenmesi esasına dayanır.

Talep arzdan fazla ise fiyatlar yükselir. Ekonomik veriler iyi demektir. Talep arzdan az ise fiyatlar düşecektir. Böyle olunca ekonomik veriler kötüdür denebilir.

Arz ve talebin piyasalar üzerindeki etkisi senetler üzerindeki ekonomik temel verileri ortaya koyar. Piyasalar ise deneyim arttıkça anlaşılır hale gelecektir. Grafikler ve göstergeler yardımıyla piyasa durumu incelenir.

Fiyatların Trendlere Bağlı Hareketleri

Trendin önemi teknik analizde ortaya çıkar. Trendi yakalamak için piyasa hareketleri grafiklere dökülerek incelenir. Analizcilerin amacı, trendi takip etmek ve yakalamaktır. Trendler yön değiştirmekten çok devam eğilimindedir. Var olan trendin sonu gelene kadar aynı yönde ilerlemeye devam edecektir.

Piyasalarda Tekrarların Olması

Piyasaların insan psikolojisiyle yakın bir ilişkisi vardır. Uzun zamanlı grafikler incelendiğinde kendini tekrarlayan bir yapı olduğu görülmektedir. Bu piyasa üzerindeki insan psikolojisini ortaya koyar. Geçmişi incelemek ve psikolojiyi anlamak gelecekteki sonuçları aydınlatacaktır.

Teknik analizdeki ana araçlar grafiklerdir. Grafikler genel olarak şu şekilde sıralanabilir:

–          Çizgi grafikleri

–          Sütun grafikleri

–          Mum grafikleri

–          Destek ve direnç seviyeleri

–          Hareketli ortalamalar

–          Trend çizgisi

–          Çift dip ve çift zirve

–          Geri izleme

Grafikleri okuma becerisi kazanmak çok önemlidir. Fiyat grafiğinin ifade ettiği sayıları okumak, matematiksel düzlemle aynı özelliklere sahip olduğu için kolaydır.

Çizgi Grafikleri:

Çizgi grafiği bir kapanış fiyatından diğer kapanış fiyatına çizilen doğruların bütünüdür. Hepsi bir araya geldiğinde spesifik bir döviz kurunun belli bir zaman periyodu içerisindeki toplam hareketi göstermektedir. Sadece bir veriyi ifade eder. Tek bir fiyat bilgisini gösterir.

Sütun Grafikleri:

Bir para birimi çiftinin fiyat performansının gün içinde belirlenmiş aralıklarla dikey sütunlar ile tanımlanmasıyla oluşur. Verilen zaman aralığı açılış, kapanış, en yüksek ve en düşük döviz kurlarını gösteren 4 kancası bulunur.

Mum Grafikleri:

Sütun grafiklerinin bir çeşididir. Mum grafikleri açılış, kapanı, en yüksek ve en düşük değerleri gösterir. Bu değerler arasındaki ilişkilerden bir anlam çıkartılır. Fiyatlara yeni bir bakış tarzı meydana getirir. Her mum bir birimlik zaman süresinde temin edilen verileri temsil etmektedir. Yorumlanması formasyon tanımlamalarına dayanır. Üç ana formasyon vardır. Bunlar:

–          Boğa formasyonu

–          Ayı formasyonu

–          Nötr formasyonu

Destek ve Direnç Seviyeleri

Destek ve direnç seviyelerini belirleme altında yatan amaç piyasa destek seviyesinin üzerinde ve direnç seviyesinin altında işlem yapma eğilimidir. Direnç seviyeleri para biriminin üzerine çıkmakta zorluk yaşadığı fiyat seviyelerini gösterir. Destek seviyeleri ise, para biriminin altına inmekte zorluk yaşadığı fiyat seviyesini belirler.

Hareketli Ortalamalar

Fiyat trendlerini takip etmek için araç sağlarlar. Hareketli ortalama her bir dönem için zaman içinde dinamik hesaplanan ve hesaplama yöntemi değiştirebilen bir ortalama bulma yöntemidir. Hareketli ortalamalar piyasaya girmekte ya da çıkmakta daha mekanik bir yaklaşım sağlar. Giriş ve çıkış noktalarını belirlemeye yardım etmek için hareketli ortalamalar sütun grafiklere dönüştürülebilir.

Piyasa hareketli ortalamanın üzerinde bir fiyatla kapanırsa alım sinyali algılanır. Aynı şekilde kapanış hareketli ortalamanın altında kapanırsa da satış sinyali algılanır.

Trend çizgisi

Trend çizgileri ilgili varlığın fiyat hareketlerindeki en az iki önemli zirveyi ya da çukuru birleştiren çizgidir. Başka hiçbir hareket iki nokta arasındaki çizgiyi kırmamalıdır. Uzun dönemli bir trend çizgisinin geçilmesi tersine bir trendin başlamakta olduğunun bir göstergesi olabilir.

Fiyatların zaman içinde artış, azalış ve durağanlık eğilimleri genel trend kavramıdır. Fiyatlar genel düzeyi yükselme eğiliminde ise trend yukarı, alçalma eğiliminde ise trend aşağı, belirli bir yön tayin edilemiyorsa yatay trend adını almaktadır. Yatırım yapılacak araçlarda trend eğilimini bilmek başarılı olmak için altın kuraldır.

Çift Dip ve Çift Zirve

Fiyatların hızlı yükselişlerinden sonra ulaştığı zirve sayesinde oluşan düzeltme hareketinden sonra tekrar zirveye doğru yükseliş hareketinin gerçekleşmesi ile oluşan formasyondur. Çift zirve formasyonunda sol taraftaki yükselişte işlem miktarı yüksektir. Düzeltme ile birlikte işlem miktarı azalır. İkinci yükselişte ilk yükselişe oranla daha düşük miktarda işlem yapıldığı görülür. İki tepe arasında hemen hemen aynı yükseklik olur. Formasyonun şekli ilk bakıldığında M şeklinde görülür. Ancak çoğu zaman iki yükseklik arasındaki seviye farklı olabilir. İki zirve arasındaki farkın %3’ten fazla olmamasına dikkat edilmelidir. Genellikle boğa piyasalarının sonunda görülen bu formasyon çok ciddi bir düzeltmeyi beraberinde getirebilir.

Geri İzleme

Piyasa hızla belirli bir yöne doğru ilerliyorsa, piyasa katılımcıları karlarını aldıkça bir geri çekilme yaşanabilir. Genelde taban trend eski haline dönmeden önce daha cazip bir seviyeden piyasaya yeniden girişler yaşanabilir. Geri izlemeyi ölçmenin en yaygın yolu Fibonacci oranlarını belirlemektir.

PSİKOLOJİK ANALİZLER

Psikolojik analizler teknik ve temel analizleri destekleyici bir forex analiz çeşididir. Traderlar için psikolojik analiz eğitimi gereklidir.

Traderların psikolojik anlamda başarısız olmalarında 2 ana sebep bulunmaktadır. Bunlar:

1-      Sistematik yaklaşım eksikliği

2-      Aşırı getiri beklentisi

Sistematik yaklaşım eksikliği bilgisizlikten kaynaklanır. Bu konuda bilgiye sahip olmadan direkt piyasaya girme büyük zararlara neden olabilir. Bunun için demo platformlar kullanılmalı bir fikre ve deneyime sahip olunmalıdır.

Aşırı getiri beklentisi herhangi bir zararla karşılaşıldığında paniklemeye yol açar. Kısa zamanda çok büyük kazançlar elde edilemeyeceği, bilgi ve deneyimin önemi üzerinde durulmalıdır.


Başa Dön ↑